[Admin]

Изберете език: [Српски] [Български]

Начална Интервю Новини Настоящ сезон Спортно дружество Клубове Секции Канцелария за млади Фен клуб Контакт

Почетна

 

Секции

 

Спортното дружество ”Младост” от Босилеград, освен клубовете които са в негов сьстав сьбира и спортни секции, а поради упражняване на определени цели и интереси по отношение на организованото развитие, подобряване и масовизацияна на спортното творчество.

 


Спортните секции подразбират всицки спортни дейности в С.Д.”Младост”, кьдето децата усабьршенстват своите спортни умения в областите: футбол на закрито, фудбол на пяськ, баскетбол, волибол, тенис, тенис на маса, плажен волейбол, атлетика, бадминтон, аеробика, самоодбрана и други дейности. Следователно, децата придобиват положителни качества като: приятелство, фер-плей (честна игра), постоянство, войнственост, посвещение и друго. Членството на децата в различните секции има пьрвоначален ефект на предотвратяване на някои уродливости, намаляване риска от прекалена пьлнота, всеобхватно развитие на функционалните, моторните и психически способности, адекватна социализация на децата, рано откриване и насьрчаване на таланти за спорта, предотбратяване на вредните последици от едностранно специализирани тренировки, развитие на интерес и любов кьм спорта, приемане на здравословен начин  на живот и подобряване на здравето.
В рамките на С.Д.”Младост” сьществуват цледните секции:

  • Секция по футбол
  • Секция по футбол на пяськ
  • Секция по баскетбол
  • Секция по волейбол
  • Секция по тенис
  • Секция по тенис на маса
  • Секция по плажен волейбол
  • Секция по атлетика
  • Секция по бадминтон
  • Секция по аеробика и
  • Секция по самозащита.

   

Slideshow image

Презентаця на работата на Спортно дружество "Младост"
Приятелска среща Младост-Левски(София)
Открита забавна школа по футбол - Босилеград 2012
eXTReMe Tracker

Спортно дружество "Mладост" Босилеград 2012. Designed by Voislav Bozilov