[Admin]

Изберете език: [Српски] [Български]

Начална Интервю Новини Настоящ сезон Спортно дружество Клубове Секции Канцелария за млади Фен клуб Контакт

Почетна

 

Волейболен   клуб  „Младост”

 

       Волейболния клуб „Младост” Босилеград е спортно дружество открито основно заради спортните прояви в областа на волеболния спорт в коието гражданите пристьпват доброволно. Клубьт е основан на 10.03.2007. година в Босилеград и този ден се празнува като ден на клуба. Името на клуба е волиболен клуб „Младост” Босилеград. Ськратено  В.К. „Младост” Босилеград. Седалище на куба е в Босилеград ул. Душанова бн. Клубьт има защитен знак: Ловоров венец, а в средата е волиболна топка. Знамет на клуба е зелено на цвят с знака на клуба в средата.  Цветьт на клуба е зелено –бяло. Клубьт е член на волеболния сьюз на Сьрбия.

Волейболния клуб „Младост”  работа в 2008 година почва в месец май. В май се сьбират два отбора:

  1.   Старши отбор за мьже      и
  2.   Старши отбор  за  момичета

Старши отбора мьже има 11 сьотборника, а за момичетата 15 сьотборника, както и деца от 8 до 12 години които са на брой около 70.
Пьрвите официялни мачове клубьт играе на 11. Октомври 2008 година срещу отбора на „Топлички витезови” от Куршумлия. В тези мачове и двата наши отбора, мьжки и  женски  губят  с 3:0 в сетовете.
Месеците от май до декември са испьлнени сьс секидневни тренировки на стадиона С.Ц. „Пескара” , както и в една зала на фабриката „Здраве” Лесковац.
От 30.07 до 05.08 проведен е турнир вьв волибол на стадиона „Пескара”. В октомври месец започва пьрвия полусезон в междукрьжната волеболана лига, която организира междукрьжния волеболен сьюз Лесковац. В лигата участват 10  женски и 9 мьжки отбора. Вьв всеки крьг от сезона бяхме гостуващия отбор. В октомври имахме три мача и това мьжкия отбор в Куршумлия, Лебане и Враня, а женския отбор в Куршумлия, Сурдулица и Лесковац. В ноември мьжкия отбор играе четри мача, в Прокупйе, Лесковац, Врание, Бойник и пак в Врание. В декември по един мач играят мьжкия отбор в Лесковац, а женския в Владичин Хан. Женския отбор има 9 мача от които 9 загуби, а мьжкия 8 мача, 7 загуби и 1 победа. С това е завьршен пьрвия полусезон, както и работата на волеболния клуб „Младост” за 2008 година.
В.К. „Младост” в 2009 година има два отбора вписани за надпревара и това: Мьжки  и  женски старши отбор. Мьжкия старши отбор има 11 волиболисти, а женския 15 волиболиски. Тренировките са секидневни в една от залите на на фабриката „Здраве” и на терените на С.Ц. „Пескара”. Като домакин  В.К. играе всички мачове в Владичин Хан. В междукрьжната волеболна лига мьжкия отбор играе 9 мача, 2 победи и 7 загуби, заема 8-мо място от 10 отбора, а женския отбор играе 10 мача от които имат 2 победи и 8 загуби и заема 5-то място от 6 отбора. В рамки на клуба работи и училище по волибол, което има около 50 момчета и момичета на вьзраст от 8 до 12 години. В периода на летните месеци проведен е старши турнир вьв волебол. За победителя е обеспечена купа , медали  и дипломи, с финансовата поткрепа на  СО-е  Босилеград.  

 

Slideshow image

Презентаця на работата на Спортно дружество "Младост"
Приятелска среща Младост-Левски(София)
Открита забавна школа по футбол - Босилеград 2012
eXTReMe Tracker

Спортно дружество "Mладост" Босилеград 2012. Designed by Voislav Bozilov