[Admin]

Изберете език: [Српски] [Български]

Начална Интервю Новини Настоящ сезон Спортно дружество Клубове Секции Канцелария за млади Фен клуб Контакт

Почетна

 

Клубове

 

В сьстава на С.Д.”Младост” от Босилеград се намират спортните клубове, които се стараят около реализацията на определени цели и интереси по отношение на организираното развитие, подобряване и масовизацияна спортното творчество. Клубовете вкл чват спортни дейности, кьдето децата подобряват своите спортни умения, а с цел да представят стимулиза развитие на масовия спорт, сред уяилищната младеж и распространяване на хуманите идеив спорта, както и свьрзване и сближаване на деца и ученици от близу и далеч.
Цел е да се даде вьзможност на младите да развиват творческия си потенциял в спорта, както и да развиват положителни качества като: приятелство, чесна игра(фер-плей), постоянство, смелост, всеотдайност и повече. Членството на децата и младежта в спортните клубове има прежвентивен ефект в предотвратяването на някои форми на деформация, намаляване на риска от затльстяване, всеобхватно развитие на функционални, моторни и психически способности, адекватна социализация на децата, рано откриване и насьрчаване на таланти в спорта, предотвратяване на болни ефекти на едностранно специализирани тренировки, развитие на интерес и л бов кьм спорта, приемане на здравословен начин на живот и подьржане на здравето.       

 

В състава на Спортното дружество „Младост” от Босилеград, в рамките на разнообразни спортни съзтезания участват четири клуба и то:

 

1.Футболен клуб „Младост” създаден 1975. година

2.Шахматен клуб „Младост” създаден 2002.година

3.Клуб по атлетика „Младост” създаден 2006.година;

4.Волейболен клуб „Младост” създаден 2007.година.

 


Slideshow image

Презентаця на работата на Спортно дружество "Младост"
Приятелска среща Младост-Левски(София)
Открита забавна школа по футбол - Босилеград 2012
eXTReMe Tracker

Спортно дружество "Mладост" Босилеград 2012. Designed by Voislav Bozilov